Author name: ssktc

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดการเรียนรู้ Renewable energy ด้วยชุดฝึกการเรียนรู้พลังงานแสงอาทิตย์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดการเรีย …

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดการเรียนรู้ Renewable energy ด้วยชุดฝึกการเรียนรู้พลังงานแสงอาทิตย์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ Read More »

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษเรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดการเรียนรู้ Renewable energy ด้วยชุดฝึกการเรียนรู้พลังงานแสงอาทิตย์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ …

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษเรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดการเรียนรู้ Renewable energy ด้วยชุดฝึกการเรียนรู้พลังงานแสงอาทิตย์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ Read More »

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงตึก ๘๖ ปี SSKTC แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประก …

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงตึก ๘๖ ปี SSKTC แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ Read More »

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดการเรียนรู้ Renewable energy ด้วยชุดฝึกการเรียนรู้พลังงานแสงอาทิตย์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดร …

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดการเรียนรู้ Renewable energy ด้วยชุดฝึกการเรียนรู้พลังงานแสงอาทิตย์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ Read More »

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงตึก 86 ปี SSKTC แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ …

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงตึก 86 ปี SSKTC แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก นักเรียนนักศึกษา ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2567

ระดับปวช. คลิก>> https://drive …

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก นักเรียนนักศึกษา ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2567 Read More »

ประกาศเชิญชวนร่วมจัดทำคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ สำหรับโครงการ ชุดการเรียนรู้ Renewble energy ด้วยชุดฝึกการเรียนรู้พลังงานแสงอาทิตย์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ประกาศเชิญชวนร่วมจัดทำคุณลักษณ …

ประกาศเชิญชวนร่วมจัดทำคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ สำหรับโครงการ ชุดการเรียนรู้ Renewble energy ด้วยชุดฝึกการเรียนรู้พลังงานแสงอาทิตย์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ Read More »

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อชุดการเรียนรู้ Renewble energy ด้วยชุดฝึกการเรียนรู้พลังงานแสงอาทิตย์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง …

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อชุดการเรียนรู้ Renewble energy ด้วยชุดฝึกการเรียนรู้พลังงานแสงอาทิตย์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ Read More »

Scroll to Top