Author name: ssktc

ประชุมเตรียมความพร้อมการเข้าร่วมกิจกรรม การประชุมวิชาการองค์กรนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่๓๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันพุธ ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา …

ประชุมเตรียมความพร้อมการเข้าร่วมกิจกรรม การประชุมวิชาการองค์กรนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่๓๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ Read More »

ทำบุญตักบาตร และวางพานพุ่ม เนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันคล้ายวันพระราชสมภพ

เมื่อวันอังคาร ที่ ๕ ธันวาคม ๒ …

ทำบุญตักบาตร และวางพานพุ่ม เนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันคล้ายวันพระราชสมภพ Read More »

ปาฐกถาพิเศษ “เรื่อง ๑๑๑ ปีเกียรติภูมิศรีสะเกษวิทยาลัย กับการสร้างบ้านแปลงเมือง” และเสวนาในหัวข้อ “เทรนด์การจัดการศึกษาที่ตอบโจทย์พัฒนาศักยภาพผู้เรียน”

เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕ …

ปาฐกถาพิเศษ “เรื่อง ๑๑๑ ปีเกียรติภูมิศรีสะเกษวิทยาลัย กับการสร้างบ้านแปลงเมือง” และเสวนาในหัวข้อ “เทรนด์การจัดการศึกษาที่ตอบโจทย์พัฒนาศักยภาพผู้เรียน” Read More »

ขอแสดงความยินดีกับคณะครูผู้ควบคุม และนักเรียน นักศึกษา ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ เเละ ทักษะพื้นฐาน ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตเเห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด

วันศุกร์ ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ เว …

ขอแสดงความยินดีกับคณะครูผู้ควบคุม และนักเรียน นักศึกษา ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ เเละ ทักษะพื้นฐาน ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตเเห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด Read More »

แนะแนวการศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) และหลักสูตรบัญชีบัณฑิตให้กับนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2)

วันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒ …

แนะแนวการศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) และหลักสูตรบัญชีบัณฑิตให้กับนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2) Read More »

การประชุม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาชีพพื้นฐาน

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕ …

การประชุม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาชีพพื้นฐาน Read More »

แนะแนวประชาสัมพันธ์มอบทุนโควตา ทุนการศึกษา ทุนเรียนฟรี ให้กับนักเรียนที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3

เมื่อวันพุธ ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒ …

แนะแนวประชาสัมพันธ์มอบทุนโควตา ทุนการศึกษา ทุนเรียนฟรี ให้กับนักเรียนที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 Read More »

นำกระทงที่ประดิษฐ์ โดยนักเรียน นักศึกษา ถวาย ให้แก่ วัดป่าศรีสำราญ เนื่องในวันลอยกระทง

วันศุกร์ ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ …

นำกระทงที่ประดิษฐ์ โดยนักเรียน นักศึกษา ถวาย ให้แก่ วัดป่าศรีสำราญ เนื่องในวันลอยกระทง Read More »

กิจกรรมมอบ ทุนการศึกษา จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท และ อุปกรณ์กีฬา ให้กับ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

วันศุกร์ ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ …

กิจกรรมมอบ ทุนการศึกษา จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท และ อุปกรณ์กีฬา ให้กับ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ Read More »

Scroll to Top