ข่าวประกวดราคา

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566สำหรับนักเรียนระดับ ปวช.1 ของปีการศึกษา 2/2565

ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับนักเรียนระดับ ปวช. 1 ของปีการศึกษา 2/2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์การ …

ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับนักเรียนระดับ ปวช. 1 ของปีการศึกษา 2/2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read More »

ประกาศเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ …

ประกาศเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ Read More »

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการวิชั่นเซ็นเซอร์เพื่อการตรวจสอบคุณภาพอย่างชาญฉลาด

ประกาศประกวดราคา-วิชั่นเซนเซอร …

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการวิชั่นเซ็นเซอร์เพื่อการตรวจสอบคุณภาพอย่างชาญฉลาด Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดปฏิบัติการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียและออกแบบพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะ-ซื้อชุดปฏิบัติการ …

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดปฏิบัติการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียและออกแบบพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read More »

Scroll to Top