ข่าวประกาศ

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำเเหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป)

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการเลือกส …

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำเเหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) Read More »

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำเเหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป (ครู)

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการเลือกส …

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำเเหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป (ครู) Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรณนะ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป(ด้านการบริหารงานทั่วไป)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน …

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรณนะ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป(ด้านการบริหารงานทั่วไป) Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรณนะ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป(ครู)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน …

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรณนะ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป(ครู) Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 วิชาความรู้ความสามารถทั่วไปและวิชาความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารั …

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 วิชาความรู้ความสามารถทั่วไปและวิชาความสามารถเฉพาะตำแหน่ง Read More »

Scroll to Top