ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 วิชาความรู้ความสามารถทั่วไปและวิชาความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 วิชาความรู้ความสามารถทั่วไปและวิชาความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
ตำแหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป (ครู)
ตำแหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป (ด้านบริหารทั่วไป)
สอบวันที่ 20 สิงหาคม 2566 ห้องสอบ อาคาร 5 วิทยลัยเทคนิคศรีสะเกษ
รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ลิงค์

https://drive.google.com/drive/folders/1ZBxf-ogx-LZpSkHfTHlZDNJF7JD_52CU?fbclid=IwAR1_x3UT_GM3tCDhsOvcxWXqG1Thb3AajT-vrrj_ZwTLWep6il0cbQ5dDnw

Scroll to Top