ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรณนะ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป(ด้านการบริหารงานทั่วไป)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ( สอบข้อเขียน ) และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป(ด้านการบริหารงานทั่วไป) ในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมลำดวน วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

Scroll to Top