ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำเเหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป)

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป (ด้านบริหารทั่วไป) ให้มารายงานตัว เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ งานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

Scroll to Top