ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำเเหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป (ครู)

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง บริหารงานทั่วไป (ครู) ให้มารายงานตัว เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ งานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

Scroll to Top