วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน จำนวน 5 อัตรา รับสมัครระหว่างวันที่ 17-24 ตุลาคม 2566

แผนกวิชาช่างยนต์ 1 อัตรา
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 1 อัตรา
แผนกวิชาช่างอิเลกทรอนิกส์ 2 อัตรา
แผนกวิชาการตลาด 1 อัตรา
สมัครด้วยตนเอง ณ ห้องงานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ (เว้นวันหยุดราชการ)

Scroll to Top