ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

Scroll to Top