โครงการสร้างวิชาโครงการอาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

วันพุธที่๑๔กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา๑๓.๓๐น.วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษโดยแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ได้จัดโครงการสร้างวิชาโครงการอาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล โดยมีนายสมาน สมจริง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดพิธี ณ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

Scroll to Top