ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

วันพุธ ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น.โดย ดร.ณัฐวิชญ์ ศิริรัชฎานันท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กับผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องณ ห้องประชุมศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP )องค์การบริหารส่วนจังหวัด

Scroll to Top