วันพุธ ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. โดย ดร.ณัฐวิชญ์ ศิริรัชฎานันท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว โดยร่วมกับสถานีตำรวจภูธรเมืองศรีสะเกษและศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อรับรองสถานศึกษาสีขาว ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนเทศบาล๑ (วัดเจียงอี)

Scroll to Top