ตอนรับคณะครูโรงเรียนครูเหยิง ราชอาณาจักรกัมพูชา ที่เข้าเยี่ยมการจัดการเรียน การสอนของวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษและศึกษาแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ด้านวัฒนธรรมของประเทศไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐น. วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษนำโดยดร.ณัฐวิชญ์ ศิริรัชฎานันท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาได้ตอนรับคณะครูโรงเรียนครูเหยิง ราชอาณาจักรกัมพูชา ที่เข้าเยี่ยมการจัดการเรียน การสอนของวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษและศึกษาแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ด้านวัฒนธรรมของประเทศไทยและราชอาณาจักรกัมพูชาณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติม https://drive.google.com/drive/folders/1lLJu-ZbmzhdNSdhJRkdEopruEFxA5uZ7?usp=sharinghttps://drive.google.com/drive/folders/1lLJu-ZbmzhdNSdhJRkdEopruEFxA5uZ7?usp=sharing

Scroll to Top