ประชุมเพื่อดำเนินการตรวจสอบและประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย ตำแหน่งครู (การย้ายกรณีปกติ)

วันอังคารที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา๑๓.๓๐น.นำโดย ดร.ณัฐวิชญ์ ศิริรัชฎานันท์ ผู้อำนวยการอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ และคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษร่วมประชุมเพื่อดำเนินการตรวจสอบและประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย ตำแหน่งครู (การย้ายกรณีปกติ)ณ ห้องประชุมลำดวนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

Scroll to Top