คณะผู้บริหารร่วมประชุมปรึกษาหารือกับคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา และ การบริหารจัดการภายในวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

วันอังคารที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา๑๕.๐๐น. วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ นำโดยดร.ณัฐวิชญ์ ศิริรัชฎานันท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ คณะผู้บริหารร่วมประชุมปรึกษาหารือกับคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา และ การบริหารจัดการภายในวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมลำดวนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

Scroll to Top