ประชุมกับคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติผลการเรียน ภาคเรียนที่๒ ประจำปีการศึกษา๒๕๖๖

วันพุธที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา๐๙.๓๐น.    วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษนำโดยดร.ณัฐวิชญ์ ศิริรัชฎานันท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ คณะผู้บริหาร ได้ร่วมประชุมกับคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติผลการเรียน ภาคเรียนที่๒ ประจำปีการศึกษา๒๕๖๖ณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

Scroll to Top