ประชุมปรึกษาหารือและแจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวการจัดตารางเรียน ตารางสอน ภาคเรียนที่๑ปีการศึกษา ๒๕๖๗

วันพุธ ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษนำโดยนายสมาน สมจริง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ และคณะครู ร่วมประชุมปรึกษาหารือและแจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวการจัดตารางเรียน ตารางสอน ภาคเรียนที่๑ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติม คลิก!!

Scroll to Top