พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนนักศึกษาสำเร็จการฝึกอาชีพ โครงการความร่วมมืออาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

วันศุกร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐น. วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ โดยแผนกช่างยนต์วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษร่วมกับบริษัทอีซูซุตังปัก ศรีสะเกษ จำกัด ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนนักศึกษาสำเร็จการฝึกอาชีพ โครงการความร่วมมืออาชีวศึกษาระบบทวิภาคี รวมทั้งยังมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาจำนวน ๑๖,๕๐๐ บาท และได้เกียรติจาก ดร. ณัฐวิชญ์ ศิริรัชฎานันท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เป็นประธานกล่าวเปิดพิธี ณ แผนกช่างยนต์วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

Scroll to Top