ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับเกียรติเป็นคณะอนุกรรมการ ในการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันจันทร์ที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ นำโดยท่าน ดร.ณัฐวิชญ์ ศิริรัชฎานันท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับเกียรติเป็นคณะอนุกรรมการ ในการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระดับเขตความรับผิดชอบของกลุ่มจังหวัด ๙โดยมี นายสมปอง ทองศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร เป็นประธานคณะอนุกรรมการการประเมินฯ ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลด้านต่าง ๆ แก่คณะอนุกรรมการการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระดับเขตความรับผิดชอบของกลุ่มจังหวัด ๙ ณ ห้องประชุมธรรมาภรณ์ ชั้น ๒ อาคารไทรงาม วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

Scroll to Top