ประชุมโครงการปรับปรุงตึก ๘๖ ปีแผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

วันอังคาร ที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐น. นำโดย ดร.ณัฐวิชญ์ ศิริรัชฎานันท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษและนางสาวชนัญญา โคนาบาล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษและคณะกรรมการ ร่วมประชุมโครงการปรับปรุงตึก ๘๖ ปีแผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ณ ห้องเกียรติยศวิรารัตน์วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

Scroll to Top