ประชุมสัมมนาผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษพบปะสมาชิก หน่วยวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. วิทยาลัยเทคนนิคศรีสะเกษ นำโดย นางสาวพิชญานิน รองเมือง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ ได้จัดการประชุมสัมมนาผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษพบปะสมาชิก หน่วยวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ณ ห้องประชุม T- VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

Scroll to Top