โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ นำโดย ดร.ณัฐวิชญ์ ศิริรัชฎานันท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคศรีสะเกษ นายสมาน สมจริง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายวรรณดี กลมพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา พร้อมด้วยครู อาจารย์ และนักศึกษา จำนวน 65 คน เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566 ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ4 จังหวัดอุบลราชธานี

Scroll to Top