โครงการออมสินอาชีวะสร้างอาชีพสู่ชุมชน ปี๒๕๖๗

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐น. วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ นำโดยนางสาวพิชญานิน รองเมือง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายวรรณดี กลมพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ร่วมกับธนาคารออมสินภาค ๑๒ ได้จัดโครงการออมสินอาชีวะสร้างอาชีพสู่ชุมชน ปี๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม T- VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

Scroll to Top