แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

1

นายประยูร เดือนเพ็ง
(หัวหน้าแผนกวิชา)

ปทส.เชื่อมและประสาน
Tel. 087-149-9717

2

นายทรงสิทธิ์ บัวชุม
ปทส.เชื่อมและประสาน
Tel. 093-226-2620

4

นายกิตติพันธ์ ศรีเสมอ
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
Tel. 092-632-9154

3

นายรณกฤต ณัฐยศกรนภา
วศ.ม.เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม
Tel. 098-156-4251

5

นายฐานทัพ  จันติบุตร
คอบ.วิศวกรรมการเชื่อม
Tel.096-607-8678

6

นางสาวธัญญารัตน์  โพธิ์ศรี
คอบ.วิศวกรรมการเชื่อม
Tel.063-018-0836

Scroll to Top