ทำเนียบผู้บริหาร

ดร.ณัฐวิชญ์ ศิริรัชฎานันท์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
หมายเลขโทรศัพท์ 062-198-0979

         นายสมาน สมจริง

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
หมายเลขโทรศัพท์ 098-097-0854

นายวรรณดี กลมพันธ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ 082-669-5425

นางสาวชนัญญา  โคนาบาล

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
หมายเลขโทรศัพท์ 061-705-9390

นางสาวพิชญานิน  รองเมือง

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานเเละความร่วมมือ
หมายเลขโทรศัพท์ 097-3423239

Scroll to Top