แผนปฏิบัติราชการ


แผนปฏิบัติการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

แผนปฏิบัติการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เล่มรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษประปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

แผนปฏิบัติการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


แผนปฏิบัติการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
แผนปฏิบัติการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษประปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (e-book)

แผนพัฒนาสถานศึกษาระยะ 5 ปี(2565-2569) วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แผนพัฒนาสถานศึกษา5ปี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แผนพัฒนาสถานศึกษาระยะ 5 ปี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ (e-book)
รายงานการบริหารงบประมาณวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานการบริหารงบประมาณวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รายงานการบริหารงบประมาณวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (e-Book)
แผนปฏิบัติการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ประปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พศ.2565
Scroll to Top