ตำแหน่งวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

เกี่ยวกับวิทยาลัย About us

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  Sisakate Technical College.
สังกัด สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 
เลขที่ 319 ถนนกสิกรรม ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-1369 โทรสาร 0-4561-2698 
Scroll to Top