ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗ ว …

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา๒๕๖๖ Read More »

ประชุมกับคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติผลการเรียน ภาคเรียนที่๒ ประจำปีการศึกษา๒๕๖๖

วันพุธที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เ …

ประชุมกับคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติผลการเรียน ภาคเรียนที่๒ ประจำปีการศึกษา๒๕๖๖ Read More »

คณะผู้บริหารร่วมประชุมปรึกษาหารือกับคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา และ การบริหารจัดการภายในวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

วันอังคารที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖ …

คณะผู้บริหารร่วมประชุมปรึกษาหารือกับคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา และ การบริหารจัดการภายในวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ Read More »

ตอนรับคณะครูโรงเรียนครูเหยิง ราชอาณาจักรกัมพูชา ที่เข้าเยี่ยมการจัดการเรียน การสอนของวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษและศึกษาแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ด้านวัฒนธรรมของประเทศไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ …

ตอนรับคณะครูโรงเรียนครูเหยิง ราชอาณาจักรกัมพูชา ที่เข้าเยี่ยมการจัดการเรียน การสอนของวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษและศึกษาแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ด้านวัฒนธรรมของประเทศไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา Read More »

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

วันพุธ ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ …

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ Read More »

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดพิธีกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการเชื่อมเลเซอร์

วันพุธ ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ …

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดพิธีกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการเชื่อมเลเซอร์ Read More »

ร่วมแสดงพลังความจงรักภักดีและถวายกำลังใจ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ นำโดย ด …

ร่วมแสดงพลังความจงรักภักดีและถวายกำลังใจ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี Read More »

Scroll to Top